Privilegiet är att slippa

Att se sina egna privilegier är, som det slagits fast många gånger tidigare, mycket svårt. Det här har många orsaker.
Först och främst handlar det om en rent psykologisk mekanism som innebär att det är mycket svårare att se ojämlikheter där den egna sidan gynnas. Sportdomaren upplevs som rättvisare när besluten gynnar det egna laget, kakbitarna ser mer jämnstora ut när den egna är större än när syskonets är det och den åtråvärda anställningen känns mer välförtjänad när den ges till en själv än när den ges till konkurrenten. Det här beror förstås på att vi människor så klart vill ha det så bra som möjligt själva, men det handlar också om att vi är otroligt duktiga på att rationalisera. För inte nog med att vi vill ha det bra, vi vill också känna oss duktiga. Och tanken på att vi förtjänar det positiva som händer oss, att det på något sätt är rättvist, gynnar vårt ego på samma sätt som att vårt ego tar skada av att tänka att det negativa som händer oss också är rättvist. Det är lättare att skylla på någon orättvisa då. Kort och gott vill vi se oss själva som bra, även, eller kanske särskilt, när vi har dåligt självförtroende och ogillar oss själva. Det är också det som gör att vi när vi erkänner för oss själva att vi gjort något riktigt dåligt ofta först desperat försöker rationalisera det inträffade för att vi inte ska känna oss som lika hemska människor, för att till sist reagera med en sorts vansinnig självhatisk önskan om att göra det hela ogjort (ni ska se mig när jag råkar trampa på en snigel).
 
Det handlar även om mitt favoritord: Normaliseringsprocessen. Jag har talat om den väldigt mycket, men kort sagt handlar det om att vi människor är väldigt duktiga på att vänja oss vid saker. När vi vänjer oss vid något upplever vi det som mindre extremt och mindre farligt till den grad att vi till sist slutar reflektera över det hela och istället börjar betrakta det som normaltillståndet. Det här leder till att gränserna för vad som upplevs som onormalt skjuts upp, något som används väldigt medvetet av stater när de får tillgång till nya tvångsmedel (FRA-debatten är ju till exempel stendöd nu). Normaliseringsprocessen är även en del av förklaringen till varför folk som misshandlas av sina partners har så svårt att lämna dem. De upplever ofta inte situationen som något konstigt, eftersom de gradvis blivit vänjda med den.
Det här gäller i högsta grad ojämlikheter i samhället. Faktum är att vi är så vana vid våra ojämlikheter att vi upplever dem som jämlika. De är normaltillståndet, så som allt "ska" vara, och när det sker en förskjutning mot en ökad jämlikhet upplevs den istället som ojämlik. Ett bra exempel på det här är i klassrumssituationer, där killar tar upp ungefär två tredjedelar av talartiden. När det sedan skedde en förskjutning till ungefär femtio-femtio upplevde alla, både lärare och elever oavsett kön, att tjejerna tog mer plats än killarna.
 
Men den anledning jag framför allt tänkte prata om idag handlar om att många av de privilegierna som finns inte handlar om faktiska, konkreta saker som de privilegierade får, utan om saker som de privilegierade slipper. Tänk behaviourismens negativa förstärkning, där det är något obehagligt som tas bort istället för något behagligt som läggs till. Det handlar till exempel om att män slipper en hand på röven när de kliver av tåget, att vita slipper frågan "men var kommer du ifrån egentligen?" efter att ha svarat att de är ifrån Stureby, att heterosexuella slipper få sin kärlek negligerad eller bortförklarad som "en fas", att slentriankristna slipper få sina traditioner ifrågasatta, att cispersoner slipper slåss för sin rätt att identifiera sig som sitt eget kön, att rika slipper oroa sig för att ha råd med hyran och slipper ta hårda och tråkiga yrken för att kunna försörja sig.
 
Om vi ska dra upp det till några exempel på typer av saker de privilegierade slipperför att vara lite pedagogiska så handlar det om:
Konkreta obehag: De som är privilegierade slipper ofta rent konkreta obehag förknippade till de icke-privilegierade. Det här rör sig om allt från rätten till sin kropp och kränkande behandling till pengaoro och direkt diskriminering.
Ifrågasättande: De som inte är privilegierade, eller med andra ord inte tillhör normen, måste alltid förklara sig och sin identitet. När en person som inte är vit säger sig komma från Sverige blir hen ofta ifrågasatt. Svaret godtas inte, utan det enda svar som accepteras är ett som överensstämmer med frågarens redan förutbestämda verklighetsbild. På samma sätt måste många kämpa för att få sin identitet, sina känslor, sin kompetens och sitt själva varande att tas på allvar på samma nivå som är en självklarhet för de som sitter på privilegierna. Ofta måste de icke-privilegierade vara väldigt mycket bättre än de privilegierade för att inte ifrågasättas.
Bli definierade: De privilegierade sitter på rätten att inte bli definierade utifrån sina grupptillhörigheter. Det här sker för att de betraktas som normen, medan de som saknar privilegierna ses som avvikande. Kvinnliga författare betecknas i betydligt högre grad som just kvinnliga författare, medan manliga författare ofta bara beskrivs som författare, och vi talar om "samkönade-" eller "homoäktenskap" kontra "vanliga äktenskap" istället för "olikkönade-" eller "heteroäktenskap" (den sistnämnda uppdelningen homo-hetero osynliggör dessutom bisexualitet totalt). Och de flesta människor vet inte ens om att en person vars inre könsidentitet stämmer överens med hens kropp kallas för "cisperson". Istället talar folk om "transpersoner" och "vanliga" (om ens det). Att slippa bli betraktad som avvikande, och att slippa definiera sig, är ett oerhört privilegium.
Representera: När någon inom en grupp som inte tillhör normen gör något negativt får hen ofta stå som representant för hela gruppen, medan den inom en normgrupp som gör något ses som avvikande. Varje gång någon som inte är vit begår ett brott börjar idioterna på nätet tala om "kriminella invandrare", medan vita aldrig möts av snack om hur vi ska göra för att hantera de "kriminella svenskarna" (inte min uppdelning, utan samhällsdiskursen brukar bara benämna vita som "svenskar"). Och det är sällan så tydligt som i den här xkcd-strippen. De privilegierade som gör negativa saker ses som individer, medan de icke-privilegierade som gör negativa saker ses som symptom på problem med gruppen. När al-Qaida sprängde WTC krävde många att muslimska ledare skulle ta avstånd ifrån dem, men ingen har mig veterligen krävt att påven ska ta avstånd från IRA.

Kommentarer
Postat av: Lena

Oj vad det här stämde bra på min förra relation.

Och det stämmer nog på andra situationer också. Jobb, politik och annat.

Svar: Tack! Jag tror det är en aspekt av privilegierna som många ofta glömmer.
auuus

2013-06-29 @ 17:10:44
Postat av: Anonym

Så det här med värnplikten. Hur går det ihop?

Svar: Det skulle inte gå ihop alls ifall jag påstått att män som grupp alltid är privilegierad i alla situationer. Men vilken tur för mig att jag inte gjort det.
auuus

2013-07-05 @ 19:47:13
Postat av: Anonym

Vilken tur att det inte heller var vad jag påstod. Vad diskussionen handlar om är att fritagningen från värnplikt för kvinnor inte alls ska anses vara ett privilegium utan istället är ett uttryck för sexism, kvinnor utesluts ur värnplikten för att de på grund av sitt kön anses vara sämre lämpade.

Svar: Det är ju bägge. Kvinnor ses som sämre och mindre kapabla och fick inte göra lumpen, vilket bet männen i röven som fortfarande var tvungna att utföra ett års nästan gratisarbete åt staten. Ett perfekt exempel på hur genusordningen slår mot både män och kvinnor, och i det fallet skulle jag påstå att män drabbades hårdare.
auuus

2013-07-06 @ 18:47:02
Postat av: Anonym

": Det är ju bägge. Kvinnor ses som sämre och mindre kapabla och fick inte göra lumpen, vilket bet männen i röven som fortfarande var tvungna att utföra ett års nästan gratisarbete åt staten. "
Du undviker att svara på frågan, är det ett kvinnligt privilegium eller ej att fritas från värnplikt? Att du börjar prata runt skulle jag närmast misstänka är det vanliga försvaret, att när kvinnliga privilegier börjar diskuteras så ska det avgörande vara moraliska argument, inte defacto.

Svar: Jag tycker jag svarade ganska tydligt? Det är både ett privilegium och en diskriminering. Precis som att få göra lumpen också både är ett privilegium och en diskriminering.
auuus

2013-07-07 @ 11:01:40
Postat av: Anonym

"Det är både ett privilegium och en diskriminering."
Precis, det kan aldrig bara vara ett privilegium när det kommer till att diskutera kvinnliga fördelar.

"Precis som att få göra lumpen också både är ett privilegium och en diskriminering."
Du får gärna berätta var mitt privilegium i att tvingas till att göra någonting jag inte ville fanns någonstans.

Svar: Om du menar att stängas ute från en relativt viktig kontaktknytande social kontext inte kan ha några som helst negativa sidor, så har du en extremt spännande definition av vad "positivt" kan vara.
Att få göra lumpen är ett privilegium för de som vill göra det, men inte för de som inte vill. Precis som att inte få göra lumpen är ett privilegium för de som inte vill, men inte för de som vill. Men jag förstår inte vad du gnäller om? Det är inte som att jag stödjer värnplikten. Men du måste väl förstå att anledningen till att kvinnor inte fick göra lumpen var för att de inte sågs som lika kapabla?
auuus

2013-07-07 @ 11:39:49
Postat av: Anonym

"Om du menar att stängas ute från en relativt viktig kontaktknytande social kontext inte kan ha några som helst negativa sidor, så har du en extremt spännande definition av vad "positivt" kan vara."
Ja, för min tid på försvarets tolkskola gav mig otroligt mycket jag kunde använda för min framtida karriär. Nej, det gav överhuvudtaget ingenting.

"Men jag förstår inte vad du gnäller om? Det är inte som att jag stödjer värnplikten. Men du måste väl förstå att anledningen till att kvinnor inte fick göra lumpen var för att de inte sågs som lika kapabla?"
Det vet du ingenting om, anledningen till att du säger att detta är anledningen är att det passar din omvärldsbeskrivning. Det kan precis lika gärna vara så att anledningen till att kvinnor inte får göra värnplikt är för att de ses som extra skyddsvärda, medan män går att offra.

Svar: Karriären är inte allt, men det var ju trist för dig. Att det suger för en individ innebär inte att det inte också kan ha positiva sidor på ett större plan. Privilegier existerar inte på individplan, det handlar om grupper.
Jo, det är just det vi vet genom att studera historien. Det "kvinnoskydd" som varit mest intressant, med vissa undantag som under riddarromantiken och 1800-talet, har varit att se till så att de inte ligger med andra.
auuus

2013-07-07 @ 14:02:54
Postat av: Anonym

"Karriären är inte allt, men det var ju trist för dig. Att det suger för en individ innebär inte att det inte också kan ha positiva sidor på ett större plan. Privilegier existerar inte på individplan, det handlar om grupper."
Ifall du påstår att en specifik grupp har en specifik egenskap, så kan du inte därefter avfärda att en representant för den gruppen inte råkar ha egenskapen, det är en motsägelse mot påståendet att alla i gruppen skulle ha egenskapen.

"Jo, det är just det vi vet genom att studera historien. Det "kvinnoskydd" som varit mest intressant, med vissa undantag som under riddarromantiken och 1800-talet, har varit att se till så att de inte ligger med andra."
Och eftersom värnplikten uppstod under 1800talet, så är din kunskap tämligen irrelevant.

Svar: Men jag har inte påstått att alla i gruppen har egenskapen. Jag säger att män som grupp är privilegierade, men det innebär inte att alla män har det bra, eller att alla män kan eller vill dra nytta av alla manliga privilegier. Jag har t ex ett privilegium i och med att jag eventuellt kommer tjäna mer än kommande kvinnliga kollegor trots att vi gör samma jobb, det är inget privilegium jag vill ha, eller kommer må bra av. Tvärtom skulle det få mig att må skit. Men det är fortfarande ett privilegium.
Först och främst: Nej, värnplikten härstammar redan från de grekiska stadsstaterna då militärtjänst var ett krav att göra för att räknas som medborgare och få rösträtt. Det sågs som en ära, snarare än som ett tvång. Under medeltiden använde sig också vissa feodalherrar även av "folkbeväpning" där alla bönder förväntades kunna ta till vapen för att försvara sitt land.
Men om vi bortser från det så jo, den hade varit irrelevant om 1800-talet varit ett historiskt vakuum. Det var det inte, utan under 1800-talet var det tämligen etablerat att män krigade och att kvinnor inte gjorde det och 1800-talet var knappast känt för sitt ifrågasättande av könsroller.
Sen har kvinnor alltid används i krigspropagandan som något att försvara, men även det var för att de sågs som för svaga för att kunna försvara sig själva snarare än att kvinnor sågs som mer värdefulla.
auuus

2013-07-07 @ 18:02:19
Postat av: Anonym

"Men jag har inte påstått att alla i gruppen har egenskapen. Jag säger att män som grupp är privilegierade, men det innebär inte att alla män har det bra, eller att alla män kan eller vill dra nytta av alla manliga privilegier. "
Låt oss översätta det här. Alla fåglar avger en färg inom våglängden 230-250 nM, det innebär inte att varenda fågel har den färgen.
Att argumentera på det sättet håller inte, antingen så har varje individ inom gruppen man det manliga priviligiet, eller så existerar det manliga priviligiet inte.

" Tvärtom skulle det få mig att må skit. Men det är fortfarande ett privilegium."
Livet är inte rättvist, det brukar dina feministkompisar berätta väldigt flitigt när det kommer till att diskutera andra företelser i livet där somliga har mer än vad de vill ha medan andra inte har något alls. Visst är det märkligt att ibland så är rå marknadsekomi det optimala fördelningsinstrumentet, men ibland så är planekonomi det.

"Sen har kvinnor alltid används i krigspropagandan som något att försvara, men även det var för att de sågs som för svaga för att kunna försvara sig själva snarare än att kvinnor sågs som mer värdefulla."
Vilket bevisar återigen att du redan har bestämt dig för vad svaret ska vara.

Svar: Eh, nej. Den jämförelsen håller inte. En rimligare jämförelse är: "Män som grupp är längre än kvinnor, det innebär inte att alla män är längre än alla kvinnor".Du förstår inte ens vad ett privilegium är.
Ett privilegium som är könskodat är just könskodat. Det innebär inte att alla har det, men att alla överlag har det. Magnituderna är helt enkelt för stora för att det alls ska gå att säga att alla är något. När det gäller människor finns det alltid undantag. Men vi måste fortfarande kunna tala om de mönster som finns.
Och du har ju privilegiet, däremot väljer du inte att se det som något positivt. På samma sätt som kvinnor hade privilegiet att slippa göra lumpen, men de som ville göra lumpen såg det inte heller som något positivt.

Det där har inget med det jag skrev att göra. Det är fortfarande ett privilegium, oavsett om livet är rättvist eller inte.
Och vilka "feministkompisar"? Nu försöker du ju ställa mig till svars för vad andra säger igen. Vi har redan haft den konversationen, och jag är redigt trött på den. Gör du det en gång till så är du inte välkommen här längre.

Nej, det visar historien när vi tittar på den.
auuus

2013-07-07 @ 22:47:34
Postat av: Anonym

"Nu försöker du ju ställa mig till svars för vad andra säger igen. Vi har redan haft den konversationen, och jag är redigt trött på den. Gör du det en gång till så är du inte välkommen här längre."
Helt ok, men kom inte och gråt om sisådär 5 år när du märker att allt ditt feministiska engagemang bara har lett till att feminister har tagit allt du har utan att ha gett dig någonting.

Svar: Lugnt, det kommer inte hända.
auuus

2013-07-08 @ 08:28:34

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0