Den manligt kodade nördscenen

Nu i helgen har jag som jag tidigare nämnde varit på konventet Lincon, här i Linköping. Det är ett konvent där det huvudsakliga fokuset ligger på olika typer av brädspel, men det finns också mycket annat. Själv har jag tillsammans med en kompis för andra året arrangerat Nördjeopardy. Och det är lite det som driver mig in på dagens ämne.
Jag kan inte riktigt påstå att jag är en riktig konventsräv. Även om det här är femte (eller något i den stilen) jag varit på Lincon så har jag inte gått på något av Sveriges andra konvent (med undantag från en gång på det göteborgska rollspelskonventet Gothcon). Därför kan jag inte påstå att jag har en perfekt inblick i scenen eller så, men jag kan likväl ana mig till vissa trender.
Det finns en väldigt stor mansdominans på konvent, med undantag från de som fokuserar på anime och manga. Det här tycks inte vara speciellt för Sverige utan verkar vara standard på de flesta ställen i världen. Men hur kommer det här sig, egentligen?
Låt oss först slå fast att den så kallade "nördscenen" är väldigt mansdominerad. Det här kan vi framför allt se bland de olika skaparna och större aktörerna inom scenen. En förkrossande majoritet av alla spelskapare, alla hyllade författare, alla recensenter, alla journalister och alla arrangörer är män. På det stora hela så är det få som skulle säga emot att så gott som alla som "är någon" i scenen är män. Och även om de flesta skulle protestera så skapas majoriteten av allt material med män i åtanke som huvudsaklig publik.
När vi tittar på de som faktiskt använder materialet så skiljer sig dock bilden. Det är sant att män fortfarande är i majoritet, men inte alls på samma nivå. Trots att den stereotype nörden är en kille börjar allt fler kvinnor göra intåg på arenan. Men likväl förblir nördscenen ett väldigt manligt kodat område, och mängder av kvinnor vittnar om hur ovälkomna de känner sig i de olika sammanhangen.
Så vad beror det här egentligen på?
 
Män som gör saker för andra män
Skaparna skulle säkerligen protestera men det märks ändå att det är så det hela ligger till, även om många inte är medvetna om det. Majoriteten av allt material som tillverkas görs det med män i åtanke som den huvudsakliga publiken. Det finns säkerligen de marknadsekonomiskt skolade som här vill invända att det hela är ganska självklart då nördscenen fortfarande till majoriteten består av män, och att det då snarare är affärsmässigt korrekt att rikta in materialet mot den största gruppen.
Problemet är bara att material inte behöver vara vinklat på det sättet. Även om det såklart finns idioter som vägrar acceptera material som inte är specifikt vinklat till just dem (som fallet Bioware vs Homofobi) så fungerar majoriteten av oss inte så. Det går helt enkelt att skriva en bok, göra en film eller skapa ett spel med både manliga och kvinnliga karaktärer som har djup. Faktum är att materialet i fråga tenderar att bli betydligt bättre då.
Vinklingar tenderar dessutom att bygga på förutfattade meningar om vad personer tillhörande en viss grupp tycker om, trots att skillnaderna inom gruppen alltid är större än skillnaderna mellan grupperna. Nu menar jag givetvis inte att allt material som produceras bör se likadant ut och tilltala samma typ av människor, verkligen inte. Men bara för att ett material innehåller sådant som stereotypt sett tilltalar en viss grupp, t ex krig som enligt stereotypen ska tilltala män, innebär det inte att kvinnorna som också nyttjar materialet bör nonchaleras t ex genom objektifiering eller total avsaknad av kvinnliga karaktärer.
Som det ser ut nu tenderar kvinnliga karaktärer inom alla medier, men i synnerhet inom de "nördiga", porträtteras som passiva sexobjekt vilket skapar en bild av att det rör sig om en manlig arena, lika säkert som en skylt med texten "No girls allowed".
De som skapar materialet är också, som jag tidigare nämnt, i hög majoritet män. Nu påstår jag inte att manliga skapare per definition skulle vara inkapabla till att skapa bra kvinnliga karaktärer. Det är vi inte. Men kvinnliga skapare som vill ta plats på arenan ges sällan samma möjligheter och tas sällan på lika stort allvar. Mer om det nedan.
 
Objektifierande material
Som jag tidigare varit inne på finns det väldigt mycket sexistiskt och objektifierande material. Kvinnliga rustningar är det klassiska exemplet på det här, där kvinnliga rustningar i både spel, det relaterade artworket och bara fantasyinspirerad konst ofta rör sig om metallunderkläder snarare än faktiskt skydd, som följande exempel visar: 1, 2, 3, 4, 5 (se gärna det här klippet från College humor också). För att inte tala om det absurda i att göra rustningar med uthamrade bröstutrymmen, något som skulle vara helt livsfarligt då det styr in slag mot vitala organ.
Det här är ett ständigt återkommande fenomen, kanske särskilt i konst som finns med i olika regelböcker. Det är få rollspelsböcker jag öppnat som inte innehåller åtminstone en bild på en lättklädd eller naken kvinna i en sexuell pose. Vi har också tv-serien Game of thrones som ett annat ypperligt exempel. Även om det till seriens försvar ska nämnas att det också förekommer nakna män så är mängden avklädda kvinnor enormt mycket större, något som Saturday night live var snabba att kommentera. I de flesta fall saknar de avklädda kvinnorna någon dramaturgisk funktion, utan tycks mest finnas där för att vara just avklädda kvinnor. En annan som använt sig av detta är Robert Jordan som av och till slänger in scener där kvinnliga karaktärer ska vara nakna, utan att det egentligen tycks finnas någon anledning till det.
Kvinnliga karaktärer tenderar också att få mindre fokus och vara "sämre" än de manliga. Många kvinnliga karaktärer är väldigt passiva och mest där som love-interests för en manlig protagonist att rädda. Huvudrollerna och böckernas berättarperspektiv tenderar också att i de flesta fall innehas av män.
 
Kvinnor definieras som just "kvinnliga"
Det här är knappast ett fenomen som enbart förekommer inom nördkulturen, men det är å andra sidan inte de andra punkterna heller. Men det finns tendenser i samhället överlag att alltid beskriva en kvinnlig kulturskapare med just "kvinnlig" som prefix. Det görs väldigt ofta en stor sak av att en person är kvinna och "kvinna" blir en definierande egenskap. Det här vittnar om en manlig norm där "kvinna" är något som särskiljer en person från det "normala". Det här uppkommer dels som ett resultat av mansdominans, men bidrar också till att skapa den eftersom så länge kvinnor betraktas som utstickande kommer färre att känna sig bekväma med att närma sig sfären. Majoriteten av alla människor vill helt enkelt passa in i en social kontext, och genom att ständigt behöva en extra definition tillåts inte kvinnor bli "en i gänget" på samma sätt. Det "bästa" hon kan hoppas på är ofta att bli "tjejen i gänget", något som i sin tur kommer med  egna konsekvenser, såsom särbehandling.
 
"Kvinnligt" kodade nördfenomen ses ofta som sämre
Det finns många nördfenomen som antingen är direkt "kvinnligt" kodade eller som i alla fall har en högre andel kvinnor bland sina fans. Dessa tenderar att så gott som alltid ses som lite sämre än mer manligt dominerade områden. Att vara helt galet intresserad av anime och manga, vampyrromaner, Harry Potter, etc ses helt enkelt inte som riktigt lika "bra" eller "fint" som att vara intresserad av Startrek, cyberpunk eller high fantasy.
Det här kan också märkas i sådant som upplevs som feminint. Alver är ett bra exempel på det, även om de är extremt etablerade i fantasyväg. Att gilla alver, som ofta beskrivs som mer "feminina" än andra arter, anses ändå vara lite fånigt i många sammanhang. Det här kan troligtvis också kopplas till en dold homofobi.
Att just Twilight ses som dålig har givetvis också med att serien är sexistisk och av många ansett som "dålig litteratur", att böckerna uppmuntrar till en syn på partnervåld som "romantik" och sprider mormonpropaganda. Men tyvärr är det inte hela sanningen, utan böckerna dissas också i hög grad för att de just är så kallade "tjejböcker". För hur kommer det sig annars att Vampire Diaries ses som ungefär lika dåligt trots att den serien inte tycks ha den typen av problematik (med brasklapp för att jag inte sett den, så jag kan inte svära på att samma problem inte finns där).
 
Exotisering
Eftersom kvinnor betraktas som stående utanför normen leder det också till en rejäl exotisering så fort en kvinna vågar sig in på en nördarena. Huvuden vänds. Munnar öppnas. Ögon spärras upp. "Shit, en tjej!"
Problemet är att kvinnor inte är några exotiska varelser från en annan planet, de är vanliga människor. Därför bör de inte heller behandlas som något annat. Men gå in i valfritt multiplayerspel och skriv i chatten att du är tjej så kommer det troligen bli helt galna reaktioner.
Den här typen av exotisering verkar inte alltid vara negativt för den ovana betraktaren då den ofta kan ta sig uttryck i rent dyrkanslika proportioner. Men att ställa någon på ett piedestal på grund av att personen råkar vara en tjej är inte att vara respektfull mot kvinnor. Vidare leder den här synen ofta till att kvinnor inte tillåts komma med i gemenskapen, för även om de lyfts upp till skyarna i egenskap av att vara just kvinnor så dras det fortfarande en väldigt skarp gräns mellan "vi" och "ni". Och det finns väldigt få som söker sig till en gemenskap för att bara stå utanför den. Människor är generellt sett sociala varelser, och de flesta av oss vill hellre vara med än stå utanför.
Det här får också ofta som konsekvens att tjejer inte ses som "riktiga" människor på samma sätt. Och det finns allt för många som betraktar kvinnor som om de skulle existera för någon annans skull snarare än för sin egen. Och om bilden av att tjejer är mytologiska varelser som finns till för att tittas på eller, om en har tur, liggas med, är om något extremt sexistisk.
 
Förminskning
Som en motsats till piedestalställandet finns förminskandet. De olika företeelserna har dock ett liknande ursprung, nämligen att kvinnor inte ses som deltagande i den sociala praktiken på samma nivå som männen. Det här märks ofta i hur vissa vägrar acceptera att en tjej vet vad hon talar om, att det anses vara extra pinsamt att förlora mot en tjej i ett spel eller att en måste vara extra snäll mot kvinnliga deltagare i olika sammanhang. Det handlar om allt från direkt nedlåtande "lilla gumman"-kommentarer, till att främst vända sig till tjejer i grupper när regler förklaras. Vänner till mig har vittnat om hur manliga arrangörer fått för sig att de ska börja förklara regler eller hur spelmekaniken fungerar för tjejer trots att hon inte frågat eller agerat okunnigt, och jag har själv sett killar komma med oombedda råd till enbart tjejerna i gruppen även fastän de kunnat spelet bäst i sällskapet. Många ser det här som att de försöker vara hjälpsamma och välkomnande, men det blir istället förminskande. Att utgå ifrån inkompetens är inte att välkomna.
 
Förvägrande av intresseerkännande
Kvinnor som säger sig vara "nördiga" för något granskas ofta betydligt hårdare. Om en tjej säger sig älska Batman utgår många ifrån att hon t ex bara sett filmerna.
En tjej med en nördig tröja på sig ses snarare som uppmärksamhetssökande än som faktiskt intresserad, och en tjej på konvent ses antingen som där för att få uppmärksamhet av nördkillarna eller där för att hon är ihop med någon. Hennes intresse tas inte på allvar.
Cosplay kan vara ett tvättäkta exempel på det. Det finns de som cosplayar på konvent, och givetvis finns det också tjejer med bland dessa. En del av dem kan ha ganska avslöjande utstyrslar, vilket många tolkar som att tjejen valt för att då få uppmärksamhet. Det de inte tänker på är dels vilken oerhörd tid det tar att göra en välgjord cosplayutstyrsel, men framför allt att det inte är de cosplayande tjejerna som designat karaktärernas kläder. Det är ofta andra nördmän som skapat dem och det är extremt svårt att hitta en kvinnlig karaktär som inte är åtminstone sexualiserad. Det finns helt enkelt väldigt mycket fler lättklädda kvinnliga karaktärer för att de som skapar karaktärerna gillar att skapa lättklädda kvinnor. Och eftersom ingen kan nås av allt eller har tid att vara intresserad på en så bred front så är sannolikheten hög att en stor del av de kvinnliga karaktärerna i de medier som en enskild cosplayer fastnat för också är lättklädda. Men trots det här ses kvinnliga cosplayers som oseriösa och uppmärksamhetssökande, och det finns oändligt många exempel på vidriga sexuella trakasserier de mötts av.
Ett annat fenomen som ryms här är memet "Idiot nerd girl" som ni kan läsa mer om här och sen kan ni läsa här om varför det är skevt.
 
Dubbel standard och dubbel bestraffning
Med "dubbel standard" menar jag här att kvinnor hålls till en annan standard än vad män gör.
Här har vi det klassiska problemet att misslyckande attributeras till könet. Om en kille misslyckas med något så är det för att han är nybörjare, klantade sig eller är dålig, beroende på situationen. Om en tjej misslyckas så är det för att hon är tjej. Istället för att stå för sig själv blir hon då en representation för sitt kön. Det här är också ständigt återkommande inom andra områden, och varje gång en tjej misslyckas med något tjejer "ska" vara dåliga på ses det som ett bevis, medan killar som misslyckas betraktas som dåliga undantag. I xkcd gestaltas det här tydligt.
När det kommer till dubbel bestraffning ger cosplaying ett obehagligt tydligt exempel på det hela. Tjejer som visar upp hud är slampor som egentligen är ointresserade och bara vill ha uppmärksamhet, medan tjejer som inte visar hud får höra saker i stil med "2 out of 10, would not bang" och så vidare. På samma sätt ses en tjej som blir arg när hon får sexuella inviter över multiplayerspel en jävla bitch som inte kan ta ett skämt, medan en tjej som svarar på inviterna stämplas som en hora som gör det för uppmärksamhet eller fördelar i spelet. Det är en ständig syn på kvinnor som bara existerande för mäns skull.
 
 
Men trots allt det här. Trots att nördscenen som helhet gör sitt yttersta för att stänga ute kvinnor, samtidigt som den ironiskt nog ständigt beklagar sig över att det finns få intresserade kvinnor, så finns det fortfarande miljoner av nördtjejer ute i världen. Hur mycket brinner en inte för något om en utstår såpass mycket för att ändå vara delaktig? Och engagemang och intresse är ju just det om något som definierar "nörderi". Det är hög tid att deras intressen tas på lika stort allvar och att de bemöts med samma respekt som män.
 
Men alla nördar är förstås inte onda. Faktum är att de flesta inte är det. Det handlar istället om ett negativt mönster, som upprätthålls av människor som inte har som avsikt att upprätthålla det. En ska aldrig försöka skylla på ondska när okunskap är en rimligare förklaring och så även här. Majoriteten är helt enkelt inte medvetna om vilka konsekvenser vissa beteenden får.
 
Så hur kan en då göra, som manlig nörd, för att motverka det här?
Det huvudsakliga problemet är förstås inte individbaserat utan det ligger på en strukturell nivå. Men nyckeln till att handskas med ett strukturellt problem är att som individer börja gå emot de enskilda normer som bygger upp strukturen. Om vi bryter mot dessa bidrar vi också till att strukturen blir svagare, så här kommer fyra punkter på hur du som manlig nörd kan hjälpa till.
 
Behandla som vilken annan nörd som helst
Sluta betrakta kvinnliga nördar som "tjejer" i första hand utan betrakta dem istället först och främst som "personer". Med det menar jag inte att du bör förneka att en tjej är tjej eller så, utan bara att könet inte bör vara särskilt intressant. Samhället i allmänhet men nördscenen i synnerhet lider av problemet att män ses som normen medan kvinnor ses som avvikande. Det innebär att män inte tenderar att definieras av sitt kön i olika sociala sammanhang utan snarare av sina egenskaper, medan kvinnor ofta blir definierade av könet i första hand och egenskaperna i andra. Därför är det viktigt att inte behandla en specifik tjejnörd som "tjej" utan istället behandla henne som den hon är. Mikaela är i första hand "Mikaela", inte "tjej" och "Mikaela" är en mycket viktigare definition av vem hon är än vad "tjej" är.
 
Koppla bort sexualiteten
Det här riktar sig till gynekofila killar (de som är sexuellt intresserade av tjejer) och låter extremare än vad det egentligen är. Jag menar verkligen inte att det är fel att ragga på eller ligga med nördtjejer, eller att alla förhållanden mellan nördkillar och nördtjejer skulle vara dåliga. Men, den första frågan en ställer sig själv när en träffar en tjej på ett konvent bör inte vara "Hur ska jag kunna komma innanför hennes trosor?". Det är inget som helst fel att tycka att en person ser bra ut, att bli intresserad eller att vilja ligga med en människa, men när det enbart blir det intressanta i ett sammanhang där sex inte är det huvudsakliga fokuset så leder det till objektifiering. Träffar du en tjej på ett spelmöte och ni ligger med varandra; good for you! Men hennes huvudsakliga syfte med att gå till spelmötet är troligtvis för att spela spel. Det bör ditt också vara.
 
Om hon säger sig vara intresserad av/kunna något, utgå ifrån att hon är/kan det
I enlighet med Idiot Nerd Girl-memet tenderar kvinnliga nördar att ständigt ifrågasättas. Folk undrar ifall deras nörderier verkligen är "på riktigt". Gör inte det. Om en tjej säger sig vara intresserad av något du också är intresserad av behöver du inte testa hennes kunskaper. Det räcker med att bara konstatera att "nice, jag gillar också det" och istället börja prata om det.
På samma sätt är det viktigt att utgå ifrån att en tjej som säger sig kunna något också kan det. Det är väldigt vanligt att killar utgår ifrån att tjejer inte kan tills de fått motsatsen bevisad bortom allt rimligt tvivel. Ofta behöver det gå ännu längre. Det här är något många inte tänker på, men det kan vara värt att vara uppmärksam och se till att en faktiskt inte ifrågasätter någon som säger sig kunna något förrän det faktiskt finns anledning att ifrågasätta. Bara för att en person inte kan namedroppa alla Batmanskurkar på rak arm innebär det inte att personen inte är intresserad.
 
Respektera, hylla inte
Här låser det sig för väldigt många. För hur kan det vara negativt att lyfta någon till skyarna? Jo, problemet här är lite detsamma som med de så kallade "gentlemännen" (som jag skrivit om tidigare). Att hylla en person för hens kön är helt enkelt inte att respektera personen, utan det innebär dels en distansering i den bemärkelse att personen utmålas som "inte som vi", och dels skapandet av en kotym om att personer av det könet skulle vara i behov av specialbehandling. Fall inte i hyllningsfällan, för det är helt enkelt inte en fråga om respekt. Hylla folk för det de åstadkommer, inte för vad som i grund och bottnen handlar om arbiträra omständigheter kring födseln. De flesta av oss är överens om att det är stendumt att hylla folk för att de är födda i ett specifikt land, detsamma gäller med kön.
 
 
Jag vill också avsluta det här inlägget med en positiv punkt. Det händer nämligen väldigt mycket i nördscenen just nu, och allt fler människor reser sig upp och kämpar emot den här typen av dumheter. Lincon, konventet jag var på i helgen för den som inte minns det, hade i år föreläsningar om just genus, vilket var ett helt fantastiskt initiativ, och det är fler konvent som börjar utbilda sina arrangörer i genusfrågor. Anita Sarkeesian, som jag skrivit väldigt mycket om i tidigare inlägg, har tillsammans med mängder av bloggare och journalister börjat dra uppmärksamhet till det här problemet och sakta men säkert börjar också nördscenens strukturer förändras. Med lite tur, och väldigt mycket hårt arbete, har vi snart en scen där alla är välkomna på samma premisser, och där allt som krävs för att en människa ska accepteras är intresset och engagemanget.
 
 
 
Ps
Lite extra läsning för den som är intresserad:
James L. Sutter, en av skaparna till rollspelet Pathfinder, om hur sexistiska omslag kan skada försäljningen.
Buzzfeed-artikel om hur serietidningsillustratören Tony Harris hävde ur sig kvinnohat om cosplayers.
En text om att nördtjejer inte behöver bevisa något.
En text om att ingen har rätt att hävda att nördtjejer inte är "riktiga" nördar.
En text om att nördtjejer inte är där för nördkillarnas skull, utan för sin egen.

Kommentarer
Postat av: Anonym

Så var var du under Finkelgate?

Svar: Jag antar att du syftar på då en kvinna inte ville dejta en kille som spelade Magic, under sommaren/hösten 2011?Det var först och främst ingenting jag någonsin hört talas om innan, Magic har aldrig varit något jag själv fastnat för och jag har inte hört talas om Gizmodo heller.
Sen förstår jag inte vad det har med min text att göra? Jag har aldrig påstått att det inte finns tjejer som beter sig illa, eller att det inte finns de som behandlar nördar dåligt, så du får gärna förklara hur det överhuvudtaget är relaterat till min text?
auuus

2013-05-13 @ 07:34:29
Postat av: Katla

Det här var en riktigt bra text! Passar in på de flesta mansdominerade sammanhang, inte bara nördscenen.

Svar: Tack så mycket!Jo, det gör det verkligen. Att jag valde just nördscenen är mest för att det är den jag själv är mest insatt i ^^
auuus

2013-05-13 @ 11:24:46
Postat av: Anonym

Jag syftar på att hon inte bara ville dejta honom, jag syftar på att hon skrev en lång artikel om hur han borde ha förstått att hans fritidsintressen gör honom helt oatraktiv för alla kvinnor, någonsin. På tal om det här med att nördtillvaron skulle vara en sådan räkmacka för män.
När börjar du klaga på att Harlekinnovellerna är skrivna för kvinnor? Eller är det bara manliga domäner som är fel?

Svar: Nu får du ta och läsa det jag skrivit igen. Jag har aldrig påstått att det är lätt att vara manlig nörd. Jag har påstått att kvinnliga nördar utestängs från nördscenen.Om jag någonsin sätter mig in i Harlequinvärlden så är det säkert något jag skulle kunna kritisera, men i dagsläget är det inte en scen som jag känner överhuvudtaget intresserar mig. Varför ska jag ge mig in på något jag inte finner intressant?
Men det är ju det som är nyckeln till det hela. Det borde inte vara en manlig domän, utan en domän för alla. Det finns uppenbarligen många kvinnor som vill ta sig in på nördscenen och bli en del av den. Jag har inte hört samma historier från Harlequinromanscenen, vilket också gör att det inte känns som ett lika stort problem. Men vill du kritisera att den mesta erotiska litteratur skrivs med heterosexuella ciskvinnor i åtanke så står jag helt bakom dig. På dem bara!
auuus

2013-05-13 @ 19:02:52
Postat av: Anonym

Senast jag kollade så hade jag förövrigt ingen som helst skyldighet att ändra den jargong jag och mina vänner använder på vår fritid och på våra privata mötesplatser bara för att några utomståender råkar känna att de inte trivs. Är det fler grupper som du anser har rätt att ställa dessa krav? Har livets ord rätt att kräva att RFSL slutar propagera för att det får livets ordare att känna sig ovälkomna?

Svar: Nu har du återigen inte läst vad jag skrivit utan istället hittat på något eftersom jag inte nämnt ett ord om skyldigheter.Jag har skrivit att det här är något som jag tycker är fel, du har ingen skyldighet att göra någonting av det jag säger.
Var har jag sagt något om privata mötesplatser? Ett konvent är inte en privat mötesplats, det är en offentlig mötesplats. Hur du personligen pratar i ditt eget hem ger jag blanka fan i, men om du tillbringar tid med att få folk att känna sig ovälkomna i situationer där de har precis lika stor rätt som du att vara på, då har vi ett problem.
Så du menar alltså att en tjej per definition är utomstående i nördscenen? Sist jag kollade hör nördtjejer precis lika mycket hemma i nördscenen som nördkillarna gör.

Din jämförelse håller inte. Ifall jag hade påstått att nördar borde sluta nörda på nördkonventen för att inte skrämma bort andra hade det varit korrekt. Det finns inget inom nördvärlden som säger att den ska vara bara för killar, däremot hör det till RFSL:s huvudsakliga syfte att vara för hbtq-rättigheter.
Men ta det lugnt. Om det kommer någon elak person till ditt magic-konvent och säger att ni inte borde spela magic för att hen inte kan reglerna och därför känner sig utanför så lovar jag att försvara dig.
auuus

2013-05-13 @ 19:15:48
Postat av: Anonym

"Nu får du ta och läsa det jag skrivit igen. Jag har aldrig påstått att det är lätt att vara manlig nörd. Jag har påstått att kvinnliga nördar utestängs från nördscenen."
Och varför tror du att det är så? Kan det vara för att män är trötta på kvinnor som får skriva artiklar som Alyssa fick lov att skriva, som män bara ska acceptera. Samtidigt som du själv använder en serietecknares uttalande som grund för prata om hela domänen.
"Om jag någonsin sätter mig in i Harlequinvärlden så är det säkert något jag skulle kunna kritisera, men i dagsläget är det inte en scen som jag känner överhuvudtaget intresserar mig. Varför ska jag ge mig in på något jag inte finner intressant?"
För att du pratar så mycket om "solidaritet" och "rättvisa" är det du egentligen menar "solidaritet som jag definierar det" och "rättvisa i det jag bryr mig om".

"Det borde inte vara en manlig domän, utan en domän för alla. Det finns uppenbarligen många kvinnor som vill ta sig in på nördscenen och bli en del av den."
Och var var alla dessa kvinnor när det inte var häftigt. Jag minns inte dessa påstådda horder av kvinnor på t.ex. Dreamhack i Borlänge under tidigt 90-tal. Kan du visa på dem?

"Nu har du återigen inte läst vad jag skrivit utan istället hittat på något eftersom jag inte nämnt ett ord om skyldigheter.Jag har skrivit att det här är något som jag tycker är fel, du har ingen skyldighet att göra någonting av det jag säger."
Vad bra att du säger det.

"Var har jag sagt något om privata mötesplatser? Ett konvent är inte en privat mötesplats, det är en offentlig mötesplats."
Så det säger du? Senast jag kollade så blev jag tämligen bryskt ombedd att gå när jag prövade att gå in på ett konvent utan att ha betalat biljett, så mycket för "publik mötesplats".

", men om du tillbringar tid med att få folk att känna sig ovälkomna i situationer där de har precis lika stor rätt som du att vara på, då har vi ett problem."
Vilka har ett problem? Jag har inte det minsta problem, du har möjligen ett problem. Vad gäller resten av världen borde du kanske fråga dem, istället för att utgå från att alla tycker som du.

"Så du menar alltså att en tjej per definition är utomstående i nördscenen? Sist jag kollade hör nördtjejer precis lika mycket hemma i nördscenen som nördkillarna gör."
På tal om det här med att inte läsa.
Livets ord känner sig nog lika utanför precis som dövstummas riksförbund o.s.v. Det handlar om att utomstående helt plötsligt anser sig ha rätt att sätta agendan för en privat hobbytillställning.

"Men ta det lugnt. Om det kommer någon elak person till ditt magic-konvent och säger att ni inte borde spela magic för att hen inte kan reglerna och därför känner sig utanför så lovar jag att försvara dig. "

Vad sägs om att diskutera sakfrågan istället.


Svar: Var har jag sagt att det hon skrev är okej? Nej, just det. Inte alls.Jag använder det som ett exempel, inte som grund.

Jag kan inte tro att jag behöver tala om för dig att ingen kan göra allt. Det finns sjukt mycket i världen jag tycker är väldigt fel, men jag har inte möjlighet att gå in på allt. Jag skriver inte texter om att det suger att folk svälter ihjäl i Afrika, och jag går inte in i detalj på varför dödsstraffet är fel eller att vapen borde förbjudas. Det innebär inte att jag inte tycker det, utan bara att jag har min nisch, mina områden jag har bättre koll på och är mer insatt i. Att jag inte är intresserad av ett område innebär inte att jag inte tycker det är orättvist eller fel, utan det innebär att jag inte har tid eller lust att lägga ned den oerhörda tid på att researcha ett område som inte intresserar mig. Jag har inget intresse av att läsa Harlequinromaner, eller att läsa in mig på informationen som finns omkring dem, och kan således extremt lite om ämnet. Därför låter jag bli att ta upp det. Jag är inte insatt, det finns de som kan det bättre än jag och som då kan göra det bättre. Men om den snedvridna könsfördelningen i Harlequinromanernas fokusgrupper är något som intresserar dig, så vad sägs om att du själv skriver något om det istället för att komma till mig och gnälla om att jag ska göra det? Jag kommer stå bakom dig varje steg på vägen om jag tycker att det du skriver låter vettigt, men du har ingen jävla rätt att komma och kräva att jag ska göra ditt jävla smutsjobb för att du själv är för lat.

Alla scener som växer kommer att få nya intressenter. Och bara bortskämda hipsters menar att de som nyligen blivit intresserade inte har någon rätt att ta del av scenen.
Dessutom fanns det kvinnor som var intresserade då med, och de stängdes ute i ännu högre grad. Det kanske helt enkelt är så att det finns fler intresserade kvinnor nu eftersom nördvärlden blivit mindre kvinnofientlig på senare år?

Det är en offentlig mötesplats i den bemärkelse att alla, med vissa undantag, har rätt att köpa biljetter. Om du inte själv arrangerar ett konvent så är det inte du som äger det. Om du däremot väljer att arrangera ett konvent så har du rätt att relativt fritt bestämma själv över hur du vill lägga upp det. Men alla andra har precis lika stor rätt att kritisera dig för dina val.

"då har vi ett problem" är ett talesätt som innebär att jag har ett problem med hur du gör.
Var har jag utgått ifrån att resten av världen tycker som jag? Citera är du snäll.

Precis. Hur känns det när folk läser in saker i det du skrivit som du inte riktigt påstått? Så vad sägs om att du lägger av med det?
Men de är inte utomstående. Det är just det som är grejen. En tjej som köper en konventsbiljett är precis lika involverad som du är. Och du har inte mer rätt till scenen bara för att du kanske varit med längre.

Ska du säga?! Varje gång du kommenterar här så drar du upp en mängd saker som inte har ett piss med vad jag skrivit att göra. Det jag skrev hade åtminstone med ditt exempel att göra, medan ditt snack om Harlequinromaner inte är relaterat annat än att det också är en skev fokusgrupp som jag hade mage att inte ta upp i mitt väldigt specifika inlägg. Ska du kritisera mig för att jag inte nämnde det oerhört sexistiska i att män förbjudits köpa biljetter till Ladies Night i det här inlägget också? För det är ju ungefär lika relevant.
auuus

2013-05-13 @ 21:10:30
Postat av: Anonym

"Var har jag sagt att det hon skrev är okej? Nej, just det. Inte alls.Jag använder det som ett exempel, inte som grund."
Det är väldigt märkligt att alla dina exempel handlar om hur förtryckta kvinnor är och vilka privilegier män har, om du nu är så egalitär som du påstår dig vara så borde några av dina exempel handla om män.

"Men om den snedvridna könsfördelningen i Harlequinromanernas fokusgrupper är något som intresserar dig, så vad sägs om att du själv skriver något om det istället för att komma till mig och gnälla om att jag ska göra det? Jag kommer stå bakom dig varje steg på vägen om jag tycker att det du skriver låter vettigt, men du har ingen jävla rätt att komma och kräva att jag ska göra ditt jävla smutsjobb för att du själv är för lat."
Jag bryr mig inte, det är bara ett exempel som motsäger din attityd att män skulle ha alla möjligheter och alla rättigheter medan kvinnor inte skulle ha några alls.

"Alla scener som växer kommer att få nya intressenter. Och bara bortskämda hipsters menar att de som nyligen blivit intresserade inte har någon rätt att ta del av scenen.
Dessutom fanns det kvinnor som var intresserade då med, och de stängdes ute i ännu högre grad. Det kanske helt enkelt är så att det finns fler intresserade kvinnor nu eftersom nördvärlden blivit mindre kvinnofientlig på senare år?"

Och var fanns dessa påstått intresserade kvinnor i början av 90talet? Eller vänta, det var väl de som satt och skrattade och drog elaka skämt tillsammans med de andra häftiga människorna.

"Det är en offentlig mötesplats i den bemärkelse att alla, med vissa undantag, har rätt att köpa biljetter. Om du inte själv arrangerar ett konvent så är det inte du som äger det. Om du däremot väljer att arrangera ett konvent så har du rätt att relativt fritt bestämma själv över hur du vill lägga upp det. Men alla andra har precis lika stor rätt att kritisera dig för dina val."
Och märkligt nog så handlar alla dina valda exempel om hur kvinnor är förtryckta, trots att du påstår dig vara så solidarisk.
Vad sägs om att visar lite av denna påstådda solidaritet. Du kan t.ex. börja med att säga ifrån när Fanny Arsinoe påstår att mäns misslyckanden inte är en feministisk angelägenhet. Så länge den typen av argumentation är helt accepterad inom feministika kretsar så tycker jag att det är självklart att jag inte har någon som helst skyldighet att bry om ifall några arga feminister råkar tycka att de har rätt till allt och att de är förtryckta för att de inte får allt.


""då har vi ett problem" är ett talesätt som innebär att jag har ett problem med hur du gör.
Var har jag utgått ifrån att resten av världen tycker som jag? Citera är du snäll."
All din argumentation går ut på att alla tycker som du.

"Precis. Hur känns det när folk läser in saker i det du skrivit som du inte riktigt påstått? Så vad sägs om att du lägger av med det?
Men de är inte utomstående. Det är just det som är grejen. En tjej som köper en konventsbiljett är precis lika involverad som du är. Och du har inte mer rätt till scenen bara för att du kanske varit med längre."
Så om livets ord eller pingsrörelsen köper en biljett till erotikmässa, så är det fullt legitimt att de klagar på att innehållet är stötande. De har ju köpt biljett.

"Ska du kritisera mig för att jag inte nämnde det oerhört sexistiska i att män förbjudits köpa biljetter till Ladies Night i det här inlägget också? För det är ju ungefär lika relevant."
Det är märkligt att allt som motsäger dina luftslott om hur förtryckta kvinnor är och hur mycket rättigheter män har är irrelevant. Samtidigt som du vägrar säga ifrån när högljudda feministiska kvinnor gör det glasklart att män förväntas tåla vad som helst. Hur ska du ha det egentligen? Är det ok att Lady Dahmer använder könade förolämpningar på sin blogg, men det är totalt oaceptabelt att män utsätter kvinnor för könade förolämpningar.

Svar: Det gör de inte. Om du faktiskt skulle läsa min blogg istället för att välja inlägg på måfå så skulle du märka att jag också tar upp frågor som rör män. Däremot gör jag det inte lika ofta, vilket är helt min prioritering att få göra.
Jag har aldrig påstått att män skulle ha alla möjligheter och rättigheter medan kvinnor inte har några alls. Tvärtom skriver jag ofta att män också förlorar extremt mycket på könsrollssystemet.

Påstår du på allvar att det inte fanns några som helst kvinnor i nördscenen på 90-talet? Skämtar du?
Men jo, det var mer mansdominerat då, och jag menar att en av förklaringarna till det (det finns flera) är att nördscenen också var betydligt mer mansinriktad då än vad den är nu.

Ja, i det här fallet eftersom det var den ansatsen jag tog. Jag ville skriva om hur kvinnor missgynnas inom nördscenen. Hade jag velat skriva en allmän genusanalys om hur nördscenen ser ut så skulle inlägget också sett annorlunda ut. Nu var det dock inte det jag valde att skriva om.
Det här är en diskussion vi redan haft, jag ämnar inte ta den igen eftersom jag redan förklarat det här för dig en mängd gånger. Låt oss först så fast att jag inte har för vana att debattera i andra människors kommentarsfält. Det är överlag inget jag orkar göra, men det händer någon gång när andan faller på. Dock väldigt sällan. Men vi kan kort gå igenom olika potentiella anledningar till varför jag inte tagit upp det specifika inlägg som Fanny skrivit du talar om, ett inlägg jag överhuvudtaget inte kommer ihåg:
Jag har inte läst det, jag har läst det inte hållit med och sedan glömt bort det, jag har haft en dålig dag, jag har inte orkat skriva just då, jag har skrivit på något annat som jag tyckte var intressantare att skriva om, jag kände inte för att ta upp det, jag struntade i vad hon tyckte, jag kände inte för det, jag var upptagen med att göra annat, det hade nyligen kommit ut ett datorspel jag ville spela istället för att skriva, jag hade inte tid på grund av skola eller sektionsarbete, etc. Välj en.
Så bry dig inte då? Jag har inte tvingat dig. Men eftersom du är här inne så verkar det ju som att du i högsta grad bryr dig om vad jag gör?

Nej, det gör den inte. Citera.

Ja, så länge det inte är kopplat till mässans syfte. En erotikmässas syfte är erotik. Ett nördkonvents syfte är inte att stänga ute kvinnor, utan det är att nörda.

Jag har aldrig påstått att kvinnor är de enda som förtrycks. Om du inte ska läsa vad jag skriver utan istället argumentera mot vad du hittat på att jag tycker så är du inte välkommen här längre.
Tänk att jag ska behöva förklara för dig så otroligt många gånger att jag inte är Lady Dahmer. Har du något problem med vad hon gör bör du ta det med henne. Och jag har aldrig påstått att jag tycker hon gör rätt som använder könade förolämpningar. Och jag har också redan förklarat att jag inte har tid, lust eller ork att skriva inlägg om precis allt jag tycker är fel eller inte håller med om. Då hade dygnets timmar inte räckt.
Vad är det du inte förstår?
auuus

2013-05-14 @ 06:56:22
Postat av: Tomas Lööw

Bra skriven artikel om ett allvarligt ämne. Jag är själv en av huvudarrangörerna av LinCon så jag vet precis hur relevanta de här frågorna är. Jag är glad att vi fick en del beröm för att vi hade med Johannas föreläsning, men jag vet att vi har mycket kvar vi skulle kunna göra bättre.

Om du har några förslag på hur vi ska kunna göra LinCon mindre heteronormativt och mer välkomnande för alla så får du gärna höra av dig till mig så vi kan ta med det till nästa år.

Svar: Hej, och tack för berömmet!Jag ber om ursäkt ifall det framstod som att kritiken här var riktad mot er. Det var verkligen inte min avsikt. Av det jag sett att döma tycker jag att ni lyckats extremt bra med att skapa ett inkluderande och välkomnande konvent, så jag måste säga att jag inte kan komma på några konkreta saker som jag tycker ni kan göra bättre. Möjligen att stötta om någon skulle vilja anordna något hbtq-relaterat och aktivt motarbeta förtryck, men det är jag övertygad om att ni redan gör/skulle göra ^^
Det handlar väl mest om att fortsätta som ni gör, och vara medvetna om att problematiken finns på scenen. Men det av allt att döma så är det på den höga nivån ni håller er, så ni ska verkligen ha creds för det =)
Sen finns det förstås alltid problem men jag skulle säga att de mer beror på enskilda besökare, och verkligen inget som ni arrangörer kan läggas till last för.
auuus

2013-05-14 @ 14:30:56
URL: http://www.lincon.se
Postat av: Tomas Lööw

Haha. Nej då, jag förstod att det handlade om allmänna observationer om den här världen och inte om oss specifikt.
Men eftersom du skrev det direkt efter LinCon och nämnde oss i texten så blev jag ju nyfiken på om det var något särskilt du observerade under helgen som var det utlösande som fick dig att skriva den här texten.
Tack för det ytterligare berömmet. Jag funderade faktiskt på att försöka fixa en föreläsning om HBTQ i nördvärlden, jag känner en kille som skulle vara perfekt för det, men vi har bara möjlighet att ha ett begränsat antal föreläsningar per år och de fylldes upp innan jag han dra i det. Till nästa år kanske.

Svar: Ah, nä, det handlade mest om att jag blev påmind om rätt mycket av det genom Johannas föreläsning och av att befinna mig på konvent.Det vore väldigt spännande. Hoppas det kommer med =)

Grattis igen till Nördjeopardyvinsten!
auuus

2013-05-14 @ 19:07:35
URL: http://www.lincon.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0